První tlakoměr byl vynaleze již v roce 1881, a dnes by neměl chybět v žádné domácí lékárničce.
V dnešní době nám trh nabízí spoustu možností i v lékařské oblasti.

Objevuje se také mnoho přístrojů na měření krevního tlaku. Díky těmto přístrojům si dnes může tlak změřit každý pěkně doma v pohodlí.
Pravidelná kontrola krevního tlaku se doporučuje těm, kteří trpí hypertenzí, což je velmi časté onemocnění vysokým tlakem. Neléčený vysoký krevní tlak poškozuje cévní systém a může mít za následek mozkovou příhodu, akutní infarkt nebo jiné závažné zdravotní potíže.
tlak srdce
Tlakoměr nám pomůže změřit si tlak doma, a tak, aniž bychom museli často k lékaři, máme přehled o jednotlivých měřeních.

o   Vybrat byste si měli přístroj nejvyšší kvality s uznávanými mezinárodními certifikáty, které nám dávají záruku spolehlivosti.
o   Upřednostňujte přístroje, které měří tlak na paži než na zápěstí.
o   Manžeta na paži by měla být dostatečně široká, aby neškrtila a neměnila tak hodnoty měření.
o   Každé jednotlivé měření odpovídá danému momentu, měřit byste se tedy měli po dobu několika dnů. Jedině tak můžete bezpečně posoudit váš krevní tlak.
o   Naměřené hodnoty si pravidelně zapisujte.
o   Tlak si přesto nechte přeměřit u svého ošetřujícího lékaře.
starý tlakoměr
Přístroje pro měření krevního tlaku v domácnostech jsou většinou:

–  Poloautomatické
–  Automatické digitální
–  Rtuťové

Pro účely domácího měření jsou nejvhodnější digitální tlakoměry. Ty mají čidlo, které sleduje pulz na tepně. Naměřený tlak nám ukážou na digitálním displeji. Většina má také paměť, která uchovává hodnotu posledního měření.

Krevní tlak se mění hned několika vlivy:

–  Dýcháním
–  Emocemi
–  Pohybem
–  Jídlem
–  Alkoholem
–  Teplotou těla
–  Bolestí
–  Věkem
–  Spánkem

Všechny tato faktory bychom měli brát v úvahu, máme-li v plánu změřit si krevní tlak doma.