ZánÄ›tlivým onemocnÄ›ním dásní – parodontitidou – trpí dosti velké množství lidí. Je to působením baktérii, které jsou v plaku (povlaku) na zubech a samozÅ™ejmÄ› i v zubním kameni. VÄ›tÅ¡inou na tento zdravotní problém pÅ™icházíme ve chvíli, když nám pÅ™i ÄiÅ¡tÄ›ní zubů krvácí dásnÄ›.

Je štěstí, když lidé mají radost a usmívají se. A navíc, ten kdo má takzvanou“ vysmátou povahu“, s krásnými zdravými zuby, to je opravdu dar.

Citlivost zubů provázená bolestí, navíc krvácející dásně, to dokáže mnohé z nás velmi dlouho trápit. Pokud nám záleží na tom, abychom těmto bolestivým problémům zabránili, tak samozřejmě navštívíme co nejdříve svého zubního lékaře a pokud možno i specializované centrum, které se zaobírá dentální hygienou.

dítě

Je velmi důležité nejenom jak si zuby Äistíte, zaleží nejenom na zubní pastÄ›, ale pÅ™edevším na kvalitním zubním kartáÄku.

Na naÅ¡ich webových stránkách Dentales Cure se dozvíte, z jakého důvodu jsme se rozhodli pro výrobu jedineÄného zubního kartáÄku, který má velmi kvalitní a úžasnÄ› jemné Å¡tÄ›tinky, protože k výrobÄ› využíváme nanotechnologii.

NaÅ¡e zubní kartáÄky Dentales Cure jsou na naÅ¡em trhu pro své vlastnosti skuteÄnÄ› jedniÄkou z mnoha důvodů:

  • jsou nejjemnÄ›jší, protože obsahují více jak 10 000 velmi ultra jemných Å¡tÄ›tin, které mohou být rovné nebo vlnité
  • zubní kartáÄek Dentales Cure je úžasnÄ› jemný a tím velmi Å¡etrný k dásním, bolestivým krÄkům, vůbec nenaruÅ¡uje zubní sklovinu a dokonale vyÄistí vaÅ¡e zuby.

Äerný_zubní_kartáÄek

Navíc máte možnost si vybrat elegantní Äerný zubní kartáÄek nebo kartáÄek v barvÄ› růžové nebo modré. Jejich rukovÄ›ti jsou vyrobeny ze zdravotnÄ› nezávadného ABS plastu. Tyto zubní kartáÄky jsou pro ústní hygienu naprosto dokonalé.

Už od útlého dÄ›tství se snažíme svým ratolestem vÅ¡típit do podvÄ›domí správné ÄiÅ¡tÄ›ní zubů ráno a veÄer. Ukazujeme jim, jak se to dÄ›lá, a kontrolujeme je do doby, než to pro nÄ› bude vžitý rituál. Tak by to mÄ›lo být. Je to samozÅ™ejmÄ› starost, mezitím už malí Å¡koláci chodí pravidelnÄ› na lékaÅ™ské prohlídky k zubnímu lékaÅ™i, takže vÄ›tÅ¡ina rodiÄů ví, jaký jejich dÄ›ti mají chrup. NaÅ¡im ultra jemným zubním kartáÄkem můžete uÄit Äistit zuby i vaÅ¡e dítÄ› od jednoho roku.