V marketingové komunikaci se mnohdy objevují pojmy, které nejsou příliš známé. Ne všichni podnikatelé marketingové komunikaci rozumí. Propagují tak svou firmu pouze prostřednictvím klasických nástrojů, které jsou již ve většině případů pasé. Musíte vymyslet něco originálního. Je stále těžší upoutat pozornost zákazníků, proto je potřeba vymýšlet takovou reklamu, kterou je ohromíte, šokujete, zaskočíte… Už jenom to, že se o vaší reklamě budou bavit, je obrovský úspěch. Protože se dostanete do jejich podvědomí…
strom na dlani
CSR (sociální odpovědnost firem) –dobrovolný závazek firem, chovat se v rámci fungování firmy zodpovědně. Zaměřuje se na tři pilíře – ekonomický, sociální a environmentální. Firma se tak musí chovat zodpovědně ve všech uvedených oblastech, aby se mohla považovat za společensky odpovědnou firmu.
Astroturfing –vyvolání dojmu přirozené reakce na komunikovaný objekt, produkt či službu (např. firma píše pozitivní hodnocení, reakce). Velmi často využívané. Například na sociálních firmách si lidé vytvářejí profily, ze kterých píší velmi pozitivní hodnocení na svou firmu… Je to však velice chabý způsob, jak se snažit zapůsobit. Nebylo by lepší, kdybyste ty klady poslouchali z úst vašich zákazníků?
Geomarketing –obor, zpracovávající výsledky ze zákaznických průzkumů do formy geografických map. Skládá se z digitálních map a marketingových dat z nejrůznějších výzkumů. Propojením vznikne disciplína zobrazující geodata, které lze analyzovat. Zákazníky lze pozorovat dle kraje, okresu, PSČ, obce, konkrétní adresy…
smartphone a klávesnice
Interaktivní marketing – využití internetu jako kanálu komunikace a přímého prodeje zákazníkům. Nástroje interaktivního marketingu jsou – webové stránky, kontextová reklama, bannery, e-mail či v současné době proslulý mobilní marketing.
Ambush marketing –guerilla sponzoring. Jedná se o parazitování na aktivitách konkurence, které jsou většinou spojeny s nějakou významnou akcí (např. olympijské hry, MS v ledním hokeji aj.).